Accessible online

Starts: 1:00 p.m. Monday 20 April, 2020

Ends: 1:30 p.m. Monday 20 April, 2020

Cost: Free!

Locations:

Description

Kei pōhēhē, kei te kura anake mahi ai ngā mahi hangarau. Ko te whāinga i tēnei ngohe, hei ako i ngā mea hangarau o te wā ka taea i te kāinga, waihoki, mā whea tētehi e tuhi ngā tuhiwaehere kia hangā.

Hangaia tāu ake tiktok, ka tahi. Tuhia tāu ake tuhiwaehere, ka rua. He ngohe ā-rorohiko, 30 miniti te roa, mā ngā reanga tau 7 ki te tau 13.